Biologisch

Beter voor het milieu omdat er gebruik wordt gemaakt van natuurlijke bestrijdingsmiddelen. De mest wordt gebruikt op het land, waardoor er geen overschot ontstaat. Beter dierenwelzijn omdat de dieren meer ruimte krijgen dan niet-biologische dieren.